SELECT LANGUAGE

RULES

POLİTİKA / POLİTİKAMIZ 

COLIN’S KALİTE POLİTİKASI

 • Colin’s, uluslararası pazarda Türk hazır giyim sektörünün imajını ve kalite algısını yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu stratejik hedef doğrultusunda müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak ve marka deneyimini güçlendirmek için gerekli çalışmaları yürütür.
 • Süreç bakış açısını, sürekli iyileştirmeyi ve risk-fırsat odaklı yönetim şeklini benimser.
 • Yasa ve sözleşme şartlarına uyarak tüm tarafların ihtiyaç ve gerekliliklerini göz önünde bulunduracağını taahhüt eder.
 • Çalışanlarının kariyer gelişimlerine destek olarak donanımlı takım arkadaşları yetiştirmek ve entelektüel sermayeye katkıda bulunmayı ilke edinir.

 

COLIN’S BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Colin’s, ilgili tüm taraflara ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlar.
 • Beklentiye uygun nitelikte ürün, hizmet ve bilgi ihtiyacını zamanında ve kesintisiz olarak ulaştırır.
 • Hazır giyim sektöründe bilgi güvenliğini sağlamak üzere uluslararası standartlara uyacağını ve yenilikleri takip ederek hizmetlerini geliştireceğini taahhüt eder.

 

COLIN’S İSG ve ÇEVRE POLİTİKASI

 • Colin’s, yürüttüğü ve takipçisi olduğu süreçlerde; insan sağlığının ve ekolojik denge bütünlüğünün korunması için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeyi taahhüt eder.
 • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt eder.
 • Ürün yaşam döngüsü boyunca doğal kaynak kullanımının ve atık oluşumunun minimize edilmesini ve çevrenin korunmasını amaçlar.
 • Çevreye saygılı takım arkadaşları ve toplum oluşturmayı kendine ilke edinir.
 • İnsana yakışır işler sunan ve çalışan katılımını destekleyen yönetim anlayışına sahiptir.